Δικάσιμος 15/6/2021

Σύμφωνα με την αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.Οικ.36587/10.6.2021, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν στις 15/6/2021, ημέρα Τρίτη, από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων, εκτός από τις παρακάτω:

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1 έως 16 και 16.1

B΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1 έως 9

Γ΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1 έως 7

Οι πέντε πρώτες θα εκδικασθούν 09:00 – 10:00 και οι υπόλοιπες από τις 10:00 και μετά

Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 28 και 29

Β΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 4, 4.1, 6, 7, 14, 15, 16, 23 και 29

Γ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 30, 32 και 33

Δ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 21, 23, 24, 25, 26 και 30

Μετάβαση στο περιεχόμενο