Δικάσιμος 8/7/2021

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.Οικ.41332/2.7.2021, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν την 08.07.2021, ημέρα Πέμπτη, από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων, εκτός από τις παρακάτω:

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πιν.: 1 έως 17

09:00 αναβολές, 09:15 από 1 έως 5, 10:00 από 6 έως 10, 11:00 από 11 έως 16, 12:00 υπόυθεση 17

Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πιν.: 1, 2, 3, 16, 17, 18, 22 και 36

Μετάβαση στο περιεχόμενο