Συντάκτης: Fotini Kolesioti

Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης

Στις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων, νέος Διευθύνων την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης αναδείχθηκε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών κ. Στέφανος Ζαρκαντζιάς. Η θητεία του νέου Διευθύνοντος είναι διετής και αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2018 μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020.

Read More

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Δ.Ε.Η.

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Απόφασης: 8615 2014 Με το άρθρο 123 του Ν 4001/2011 που ενσωμάτωσε τη διάταξη του άρθρου 24 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ ορίζεται ότι «1. Εντος οκτώ (8) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου η ΔΕΗ ΑΕ υποχρεούται να προβεί στο νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό της δραστηριότητας της διαχείρισης του […]

Read More