Συντάκτης: Fotini Kolesioti

Δικάσιμος 30/3/2021

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. Οικ.18877/27.3.2021, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν στις 30/3/2021, ημέρα Τρίτη, από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων εκτός από τις παρακάτω: Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1, 2, 3, 4 και 5 Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου 8

Read More

Δικάσιμος 29/3/2021

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.Οικ.18877/27.3.2021, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν στις 29/3/2021, ημέρα Δευτέρα, από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων εκτός από τις παρακάτω: Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1 και 2 Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου 3 και Β΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου […]

Read More

Δικάσιμοι 24/3/2021 και 26/3/2021

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.Οικ.17698/20.3.2021, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν στις 24/3/2021, ημέρα Τετάρτη και 26/3/2021, ημέρα Παρασκευή, από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων.

Read More

Δικάσιμος 12/3/2021

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. Οικ.14453/6.3.2021, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικαθούν στις 12/3/2021, ημέρα Παρασκευή από όλα τα πινάκια των Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων.

Read More

Δικάσιμοι 10/3/2021 και 11/3/2021

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. Οικ.14453/6.3.2021 αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν στις 10/3/2021, ημέρα Τετάρτη και 11/3/2021, ημέρα Πέμπτη από όλα τα πινάκια των Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων.

Read More

Δικάσιμοι 2/3/2021 και 3/3/2021

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.Οικ.12639/27.2.2021, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν: στις 2/3/2021, ημέρα Τρίτη, από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων εκτός από τις παρακάτω: Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1 και 2 Β΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου 1 Β΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1, […]

Read More

Δικάσιμος Δευτέρας 1/3/2021

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.Οικ.12639/27.2.2021, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν στις 1.3.2021 από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων εκτός από τις παρακάτω: Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου 1 Β΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου 1 Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 2, 3 και 4 Β΄ […]

Read More

Δικάσιμοι 25/2/2021 και 26/2/2021

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.Οικ.9147/10.2.2021, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν: Α. στις 25/2/2021, ημέρα Πέμπτη, από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων, εκτός από τις παρακάτω: Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 Β΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου […]

Read More

Δικάσιμος Δευτέρας 22/2/2021

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.Οικ.9147/10.2.2021, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν στις 22/2/2021 από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων, εκτός από τις παρακάτω: Β΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου 1 Γ΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου 1 και Δ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1 και 2

Read More

Μετάβαση στο περιεχόμενο