Κατηγορία: ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Δ.Ε.Η.

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Απόφασης: 8615 2014 Με το άρθρο 123 του Ν 4001/2011 που ενσωμάτωσε τη διάταξη του άρθρου 24 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ ορίζεται ότι «1. Εντος οκτώ (8) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου η ΔΕΗ ΑΕ υποχρεούται να προβεί στο νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό της δραστηριότητας της διαχείρισης του […]

Read More

Μετάβαση στο περιεχόμενο