Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ.Εξωτ. Τηλ.Εσωτ. Αρ. Γραφ.
Διευθύνων την Εισαγγελία Πρωτοδικών  2313311 125 7127 127
Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης 2310 520 235 – 2313311 131 7131 131
Εισαγγελέας Υπηρεσίας 2310 520 138 – 2313311130 7130 130
Εισαγγελέας Γνωμοδότησης 2310 520 096 – 2313311 129 7129 129
Εισαγγελέας Ανηλίκων anilika.eisproth@n3.syzefxis.gov.gr 2313311 152 7152 ΙΣΟΓΕΙΟ
Βιβλιοθήκη 2313311 119 7119 119
Εισαγγελείς Πρωτοδικών 2310541607 2313311 120 7120 120
Εισαγγελείς Πρωτοδικών 2310 541 606 – 2313311 121 7121 121
Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών 2313311 174 7174 125Α
Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών 2310 528 879 – 2313311 122 7122 122
Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών 2310 541 604 – 2313311 123 7123 123
Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών 2310 522 621 – 2313311 124 7124 124
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Γραμματείας
2313311 125 7125 125
Τμήμα Διοικητικού-Προϊστάμενος dioikitiko.eisproth@n3.syzefxis.gov.gr 2313311 125 7125 125
Τμήμα Διοικητικού-Γραμματεία 2310 510 675 2313311 126 2313311 128 7126

7128

126

128

Τμήμα Μηνύσεων – Προϊστάμενος miniseis.eisproth@n3.syzefxis.gov.gr 2313311 133 7133 133
Κατάθεση Μηνύσεων 2313311 132 7132 132
Γραμματείς Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης 2313311 133 2313311 134 7133

7134

133

134

Πληροφόρηση 2310 545 028 – 2313311 141 7141 141
Αυτόφωρα – Συνοδείες 2310 518 071 – 2313311 177 7177 130Α
Τμήμα Προσδιορισμού Τριμελούς-Προϊστάμενος pr.trimelous.eisproth@n3.syzefxis.gov.gr 2310 520 132 – 2313311138 7138 138
Πινάκια–Δικογραφίες Α’Τριμελούς 2313311 137 7137 137
Πινάκια–Δικογραφίες Β’ & Γ΄Τριμελούς 2313311 140 7140 140
Τμήμα Προσδιορισμού Μονομελούς – Προϊστάμενος pr.monomelous.eisproth@n3.syzefxis.gov.gr 2310 528 676 2313311 156 7156 156
Πινάκια–Δικογραφίες Α’Μονομελούς 2313311 175 7175 175
Πινάκια–Δικογραφίες Β΄ Μονομελούς 2313311 175 7175 175
Πινάκια–Δικογραφίες Γ’ Μονομελούς 2313311 155 7155 155
Πινάκια – Δικογραφίες Δ’ Μονομελούς 2313311 155 7155 155
Πινάκια–Δικογραφίες Ανηλίκων 2313311 155 7155 155
Ένδικα μέσα–Κλήσεις & Κλητήρια Θεσπίσματα 2313311 157 7157 157
Γραμματεία Ανηλίκων
2313311 152

2313311 166

7152

7166

ΙΣΟΓΕΙΟ
Τμήμα Κατηγορητηρίων Προϊστάμενος kat.trimelous.eisproth@n3.syzefxis.gov.gr kat.monomelous.eisproth@n3.syzefxis.gov.gr 2310 551 768

2313311 149

7149 149
Σύνταξη Κατηγορητηρίων 23133111502313311148 71507148 150148
Γραφείο Επιμελητών-Επιδόσεις 2313311 381 7381 140Α
Τμήμα Βουλευμάτων – Προϊστάμενος vouleymata.eisproth@n3.syzefxis.gov.gr 2310 538 222 2313311 136 7136 136
Βουλεύματα 2313311 135

2313311 151

7135

7151

135

151

Διακίνηση μηνύσεων 2310 527 889 2313311 142 7142 142
Τμήμα Εκτέλεσης Ποινών – Προϊστάμενος fygopoinoi.eisproth@n3.syzefxis.gov.gr 2310 520 183 – 2313311145 7145 145
Εκτέλεση Αποφάσεων Μονομελούς 2313311 146 7146 146
Εκτέλεση Αποφάσεων Τριμελούς 2313311 144 7144 144
Πιστοποιητικά φυγόποινων 2313311 146 7146 146
Συνοδείες–Διαγραφές 2313311 143 7143 143
Εκτέλεση παρεπομένων ποινών, ανακλήσεις αναστολών, διορθώσεις αποφάσεων κ.λ.π. 2313311 145 7145 145
Τμήμα Ποινικού Μητρώου – Προϊστάμενος pm.thessalonikis@ncris.gov.gr 2313311 160 7160 160
Έκδοση Πιστοποιητικών Ποινικού Μητρώου 2313311 159

 2313311 161

7159

7161

159

161

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Μηχανοργάνωσης, Διαδικτύου, Νομολογίας, Δικαστικής Συνδρομής & Ευρωπαϊκών Εντολών Ερευνας
eisproth@otenet.gr eisprothmisth@gmail.com judco.ppoth@n3.syzefxis.gov.gr
2310 510 183 144Β
Γραφείο Επιμελητών 2310 511 444 – 2313311472 7472 144Α