ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (Προκήρυξη αριθμός 5282οικ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. Αρ. Φύλλου 7/9.3.2023), μπορείτε να καταθέτετε τις αιτήσεις για το “Πιστοποιητικό περί μη άσκησης Ποινικής Δίωξης”, στο Γραφείο 141 στον 1ο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8:30 έως τις 13:00.

Θα χρειαστείτε ένα μεγαρόσημο των 2 ευρώ και ένα μεγαρόσημο των 3 ευρώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση από εδώ.

Η παραλαβή των πιστοποιητικών θα γίνεται από το Γραφείο 126.

Μετάβαση στο περιεχόμενο