Δικάσιμοι 16/12/2020, 17/12/2020 και 18/12/2020

Σας αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υπ΄αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ./ΓΠ.οικ.80189/12.12.2020 αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν από όλα τα Πινάκια των Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων εκτός από τις παρακάτω:

στις 16/12/2020

Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμοί πινακίου 1 και 3

στις 17/12/2020

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμοί πινακίου 1 και 2

Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμοί πινακίου 9 και 10

Δ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμοί πινακίου 1

στις 18/12/2020

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμοί πινακίου 1, 2 και 3

Γ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμός πινακίου 3

Μετάβαση στο περιεχόμενο