Δικάσιμοι 25/2/2021 και 26/2/2021

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.Οικ.9147/10.2.2021, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν:

Α. στις 25/2/2021, ημέρα Πέμπτη, από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων, εκτός από τις παρακάτω:

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9

Β΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου 3

Γ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου 2

και

Β. στις 26/2/2021, ημέρα Παρασκευή, από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων, εκτός από τις παρακάτω:

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1, 2, 3, 4, 5 και 6

Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου 4

Β΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου 1

Γ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου 1

Μετάβαση στο περιεχόμενο