Δικάσιμοι 26/1/2021 και 27/1/2021

Σας αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.Οικ.4992/23.1.2021, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων, εκτός από τις παρακάτω:

στις 26/1/2021

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου 1

Β΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1 και 2 

Γ΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1 και 2

Γ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου 2 και

Δ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1.1 και 2

στις 27/1/2021 s

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου 1

Β΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου 1 και

Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου 13

Μετάβαση στο περιεχόμενο