Δικάσιμοι 26/11/2020 και 27/11/2020

Σας αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υπ΄αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ./71342/ΦΕΚ 4899/Β΄/6.11.2020, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων, εκτός από τις παρακάτω:

στις 26.11.2020

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμός πινακίου 1

Γ΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμοί πινακίου 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7

στις 27.11.2020

Β΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμοί πινακίου 1 και 2

Γ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμός πινακίου 4

Μετάβαση στο περιεχόμενο