Δικάσιμοι 3/12/2020 και 4/12/2020

Σας αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υπ΄αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ./76629 ΦΕΚ 5255 Β΄/28.11.2020, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων, εκτός από τις παρακάτω:

στις 3/12/2020

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμός πινακίου 3

Β΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμοί πινακίου 1, 2

Γ΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμός πινακίου 1

Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμός πινακίου 5

στις 4/12/2020

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμός πινακίου 1

Β΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμός πινακίου 1

Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμός πινακίου 9 και

Β΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμός πινακίου 7

Μετάβαση στο περιεχόμενο