Δικάσιμοι 4/3/2021 και 5/3/2021

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.Οικ.12639/27.2.2021, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν:

Α. στις 4/3/2021, ημέρα Πέμπτη, από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων, εκτός από τις παρακάτω:

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1, 2 και 3

Γ΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου 1

Γ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου 1

Δ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου 2

και

Β. στις 5/3/2021, ημέρα Παρασκευή, από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων, εκτός από τις παρακάτω:

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1, 2 και 3

Β΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου 5

Γ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1 και 2

Μετάβαση στο περιεχόμενο