Δικάσιμοι 7/12/2020 και 8/12/2020

Σας αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υπ΄αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ./ΓΠ.οικ.78363/5.12.2020 αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων εκτός από τις παρακάτω:

στις 7/12/2020

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμός πινακίου 16

Γ΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμός πινακίου 1

Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμός πινακίου 10

στις 8/12/2020

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμοί πινακίου 1, 2, 3, 4

Β΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμοί πινακίου 1, 2, 3, 4

Β΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμός πινακίου 1 και

Δ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμός πινακίου 7

Μετάβαση στο περιεχόμενο