Δικάσιμοι 9/12/2020 έως 11/12/2020

Σας αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υπ΄αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ./ΓΠ.οικ.78363/5.12.2020 αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων εκτός από τις παρακάτω:

στις 9/12/2020

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμός πινακίου 1

στις 10/12/2020

Β΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμός πινακίου 1

Γ΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμός πινακίου 1

Δ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμός πινακίου 5

στις 11/12/2020

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμός πινακίου 1

Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμός πινακίου 9Μετάβαση στο περιεχόμενο