Δικάσιμοι από 20/11/2020 έως 25/11/2020

Σας αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υπ΄αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ./71342/ΦΕΚ 4899 β΄/6.11.2020, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν κατά το διάστημα από 20/11/2020 έως 25/11/2020 από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων, εκτός από τις παρακάτω:

στις 20/11/2020

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμοί πινακίου 1 και 2

Γ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμοί πινακίου 1 και 3

στις 23/11/2020

Γ΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμοί πινακίου 1 και 2

στις 24/11/2020

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμοί πινακίου 1, 2, 3 και 4

Β΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμός πινακίου 1

Γ΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμοί πινακίου 1, 2 και 3

στις 25/11/2020

Β΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμός πινακίου 1Μετάβαση στο περιεχόμενο