Δικάσιμος 16/6/2021

Σύμφωνα με την αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.Οικ.36587/10.6.2021, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν στις 16/6/2021, ημέρα Τετάρτη, από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων, εκτός από τις παρακάτω:

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1 έως 6

B΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1 έως 7

Η υπόθεση 4 θα αρχίσει στις 10:00, οι υπόλοιπες στις 09:00

Γ΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1 έως 5

Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1 έως 4

Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 14 και 18

Β΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 26, 27 και 28

Γ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 και 39

Δ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 2, 2.1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32, 33 και 34

Μετάβαση στο περιεχόμενο