Δικάσιμος 17/6/2021

Σύμφωνα με την αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.Οικ.36587/10.6.2021, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν στις 17/6/2021, ημέρα Πέμπτη, από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων, εκτός από τις παρακάτω:

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1 έως 10

B΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1 έως 15

Γ΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1 έως 11

Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 5, 9 και 18

Β΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1 έως 9 και 18

Γ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, , 12, 13, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 και 38

Δ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 2, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27 και 28

Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1, 19, 20, 21 και 22

Μετάβαση στο περιεχόμενο