Δικάσιμος 22/6/2021

Σύμφωνα με την αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.Οικ.38197/18.6.2021, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν στις 22/6/2021, ημέρα Τρίτη, από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων, εκτός από τις παρακάτω:

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πινακίου 1 και 2

B΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πινακίου 1 έως 5

Γ΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πινακίου 1 έως 12

Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πινακίου 19

Β΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πινακίου 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 12.1, 13, 14, 19, 20 και 21 (οι υποθέσεις θα δικάζονται ανά δεκάλεπτο)

Γ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πινακίου 1 έως 6, 9, 10, 12.1, 14, 15, 16, 17, 21, 26, 27, 28, 30 και 31

Δ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πινακίου 1, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 21, 22, 23 και 26

Μετάβαση στο περιεχόμενο