Δικάσιμος 23/6/2021

Σύμφωνα με την αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.Οικ.38197/18.6.2021, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν στις 23/6/2021, ημέρα Τετάρτη, από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων, εκτός από τις παρακάτω:

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πινακίου 1 έως 6

B΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πινακίου 1 έως 11

9:00 – 9:10 αναβολές, 9:10 – 10:10 από 1 έως 5, 10:10 μέχρι τέλος από 6 έως 11

Γ΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πινακίου 1 έως 6

Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πινακίου 1, 2, 3, 8, 9, 13 έως 19

Β΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πινακίου 5, 6, 11 έως 15, 19 και 35

Γ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πινακίου 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 18, 20 έως 28, 30, 31, 32 και 37

Δ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πινακίου 1 έως 6, 8, 9, 18, 19, 21, 22, 23, 26 έως 31

9:00 – 9:10 αναβολές, 9:10 – 10:00 από 1 έως 9, 10:00 – 10:30 από 18 έως 23, 10:30 μέχρι τέλος από 26 έως 31

Μετάβαση στο περιεχόμενο