Δικάσιμος 24/6/2021

Σύμφωνα με την αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.Οικ.38197/18.6.2021, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν στις 24/6/2021, ημέρα Πέμπτη, από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων, εκτός από τις παρακάτω:

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πινακίου 4, 8, 9, 10 και 11

B΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πινακίου 1 έως 8

Γ΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πινακίου 1 έως 9

Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πινακίου 3, 11 έως 15

Β΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πινακίου 3, 5 έως 15, 18, 19, 21, 26 και 27

Γ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πινακίου 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32 και 33

Δ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πινακίου 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30 και 31

Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, αριθμ. πινακίου 1, 3, 4, 20, 21, 22, 23, 26 και 27

Μετάβαση στο περιεχόμενο