Δικάσιμος 25/6/2021

Σύμφωνα με την αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.Οικ.38197/18.6.2021, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν στις 25/6/2021, ημέρα Παρασκευή, από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων, εκτός από τις παρακάτω:

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πινακίου 1, 2 και 3

B΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πινακίου 1, 2, 3 και 4

Γ΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πινακίου 1 έως 17

Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πινακίου 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 25, 26 και 30

Β΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πινακίου 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20 και 31

Γ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πινακίου 1, 1.1, 3 έως 13, 24, 26 και 27

Μετάβαση στο περιεχόμενο