Δικάσιμος 26/5/2021

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. Οικ. 31950/22.5.2021, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν στις 26/5/2021 ημέρα Τετάρτη, από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων εκτός από τις παρακάτω:

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1, 2, 3, 7 και 8

Β΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9

Γ΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1 και 2

Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου 5

Β΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 20, 24, 29 και 33

Γ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 2, 3, 7, 10, 13, 14, 23 και 24

Δ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 28 και 37

Μετάβαση στο περιεχόμενο