Δικάσιμος 27/5/2021

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. Οικ. 31950/22.5.2021, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν στις 27/5/2021 ημέρα Πέμπτη, από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων εκτός από τις παρακάτω:

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1 και 2

Γ΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου 1

Β΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1, 2, 6, 7, 8, 11, 16, 17, 18, 21, 23 και 24

Γ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 32 και 35

Δ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 33 και 34

Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1, 11, 12 και 29

Μετάβαση στο περιεχόμενο