Δικάσιμος 27/5/2021

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. Οικ. 31950/22.5.2021, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν στις 27/5/2021 ημέρα Πέμπτη, από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων εκτός από τις παρακάτω:

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1 και 2

Γ΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου 1

Β΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1, 2, 6, 7, 8, 11, 16, 17, 18, 21, 23 και 24

Γ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 32 και 35

Δ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 33 και 34

Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1, 11, 12 και 29