Δικάσιμος 28/6/2021

Σύμφωνα με την αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.Οικ.39842/26.6.2021, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν στις 28/6/2021, ημέρα Δευτέρα, από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων, εκτός από τις παρακάτω:

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πινακίου 1 έως 9

B΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πινακίου 1 έως 8

Γ΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πινακίου 1 έως 15

Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πινακίου 3 έως 7, 23 και 25

Β΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πινακίου 2, 3, 4, 6 έως 17, 26 και 28

Γ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πινακίου 1, 2, 3, 4, 7, 10 έως 16, 27 και 28

Δ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πινακίου 2, 3, 5 έως 10, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 31 και 33

09:00 – 09:15 αναβολές, 09:15 – 10:00 υποθέσεις από 1 έως 10, 10:00 – 11:00 υποθέσεις από 11 έως 25, 11:00 – 12:00 υποθέσεις 26, 31, 12:00 υπόθεση 33

Μετάβαση στο περιεχόμενο