Δικάσιμος 28/7/2021

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.Οικ.46819/24.7.2021, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν την 28.07.2021, ημέρα Τετάρτη, από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων, εκτός από τις παρακάτω:

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πιν.: 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 και 20

Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πιν.: 1 έως 8, 17, 18, 19, 20, 32, 33, 34, 35

Μετάβαση στο περιεχόμενο