Δικάσιμος 3/6/2021

Σύμφωνα με την αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.Οικ.33506/29.5.2021, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν στις 3/6/2021, ημέρα Πέμπτη από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων, εκτός από τις παρακάτω:

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7

Β΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1, 2, 3 και 4

Γ΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1, 2, 3, 4 και 5

Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 5, 6, 7, 13 και 15

οι υποθέσεις θα δικάζονται αν δέκα (10) λεπτά

Β΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 18.1, 20 και 21

από τις 09:00 ως τις 10:00 θα εκδικασθούν οι υποθέσεις από 5 έως 11

από τις 10:00 ως τις 11:15 θα εκδικασθούν οι υποθέσεις από 13 έως 20

ώρα 11:15 θα εκδικασθεί η υπόθεση 21

Γ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 23, 24, 28, 29, 30, 33, 34 και 42

Δ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 28, 29, 30, 35, 36, και 37

από τις 09:00 ως τις 10:30 θα εκδικασθούν οι υποθέσεις από 8 έως 14

από τις 10:30 ως το τέλος θα εκδικασθούν οι υποθέσεις από 22 έως 37

Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 2 και 14

Μετάβαση στο περιεχόμενο