Δικάσιμος 30/6/2021

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.Οικ.39482/26.6.2021, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν στις 30.6.2021, ημέρα Τετάρτη, από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων, εκτός από τις παρακάτω:

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πιν.: 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7

Β΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πιν.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13

Γ΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πιν.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14

Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πιν.: 11, 12, 16, 17 και 18

Β΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πιν.: 1, 2, 4, 5, 6, 6.1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32 και 42

Γ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πιν.: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11.2, 12, 13, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 και 30

Δ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πιν.: 1, 3, 4, 5, 13, 14, 20, 27, 28, 29, 30 και 34

Μετάβαση στο περιεχόμενο