Δικάσιμος 30/7/2021

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.Οικ.46819/24.7.2021, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν την 30.07.2021, ημέρα Παρασκευή, από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων, εκτός από τις παρακάτω:

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πιν.: 1 έως 19

Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμ. πιν.: 3, 7, 8, 12 έως 19, 22, 23, 30, 32, 33

Μετάβαση στο περιεχόμενο