Δικάσιμος 31/5/2021

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. Οικ. 33506/29.5.2021, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν στις 31/5/2021 ημέρα Δευτέρα, από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων εκτός από τις παρακάτω:

Β΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1 και 2

Γ΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1 και 2

Β΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 27, 28 και 30

Γ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1, 3, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19 και 32

Δ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27 και 30

Μετάβαση στο περιεχόμενο