Δικάσιμος 9/6/2021

Σύμφωνα με την αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.Οικ.35169/5.6.2021, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν στις 9/6/2021, ημέρα Τετάρτη από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων, εκτός από τις παρακάτω:

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 2, 3, 4, 5 και 6

B΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1 και 2

Γ΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1, 2, 3, 4 και 5

Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1, 2, 3 και 12

Β΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 2, 3, 5, 7, 11, 19, 22, 23, 24 και 38

Γ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 2, 3, 7, 8, 9, 23, 28, 29 και 30

Δ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 22 και 23

Μετάβαση στο περιεχόμενο