Δικάσιμος Δευτέρας 30/11/2020

Σας αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υπ΄αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ./76629/ΦΕΚ 5255 β΄/28.11.2020, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν στις 30/11/2020 από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων, εκτός από τις παρακάτω:

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμοί πινακίου 1, 2 και 3

Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμοί πινακίου 4 και 13

Β΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμοί πινακίου 3 και 5 και

Γ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμός πινακίου 6

Μετάβαση στο περιεχόμενο