Δικάσιμος Παρασκευής 8/1/2021

Σας αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υπ΄αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ./ΓΠ.οικ.2/2.1.2021 αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν την Παρασκευή 8/1/2021 από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων εκτός από τις παρακάτω:

Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμός πινακίου 7

Β΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμοί πινακίου 6 και 7

Γ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμός πινακίου 4

Μετάβαση στο περιεχόμενο