Δικάσιμος Πέμπτης 12/11/2020

Σας αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υπ΄αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/ΦΕΚ 4899/Β΄/6.11.2020, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν στις 12/11/2020 από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων, εκτός από τις παρακάτω:

Γ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 4 και 9

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 2, 3, 4 και 5.

Μετάβαση στο περιεχόμενο