Δικάσιμος Πέμπτης 19/11/2020

Σας αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υπ΄αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ./71342/ΦΕΚ 4899 β΄/6.11.2020, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν στις 19/11/2020 από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων, εκτός από τις παρακάτω:

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμοί πινακίου 1 και 2

Β΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμός πινακίου 3 και

Γ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμοί πινακίου 1 και 2

Μετάβαση στο περιεχόμενο