Δικάσιμος Τετάρτης 11/11/2020

Σας αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υπ΄αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/ΦΕΚ 4899/Β΄/6.11.2020, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν στις 11/11/2020 από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων, εκτός από τις παρακάτω:

Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου 16

Β΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου 14

Μετάβαση στο περιεχόμενο