Δικάσιμος Τετάρτης 13/1/2021

Σας αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.Οικ.1293/8.1.2021, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν στις 13/1/2021 από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων, εκτός από τις παρακάτω:

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμοί πινακίου 1, 2, 3 και 4

Β΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου 1

Γ΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου 1

Γ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου 28 και

Δ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός πινακίου 4

Μετάβαση στο περιεχόμενο