Δικάσιμος Τρίτης 1/12/2020

Σας αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υπ΄αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ./76629/ΦΕΚ 5255 β΄/28.11.2020, αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν την Τρίτη 1/12/2020 από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων, εκτός από τις παρακάτω:

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμοί πινακίου 2, 3 και 8

Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμός πινακίου 13 και

Δ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμός πινακίου 5

Μετάβαση στο περιεχόμενο