Δικάσιμος Τρίτης 12/1/2021

Σας αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υπ΄αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.1293/8.1.2021 αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν την Τρίτη 12/1/2021 από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων εκτός από τις παρακάτω:

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμοί πινακίου 1, 2, 3 και 4

Β΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμοί πινακίου 1 και 2

Γ΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμοί πινακίου 1, 2 και 3

Β΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμός πινακίου 7

Γ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμός πινακίου 3 και

Δ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμός πινακίου 3

Μετάβαση στο περιεχόμενο