Δικάσιμος Τρίτης 17/11/2020

Σας αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υπ΄αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ./71342/ΦΕΚ 4899/Β΄/6.11.2020 αποσύραμε οίκοθεν τις δικογραφίες που επρόκειτο να δικασθούν στις 17.11.2020 από όλα τα πινάκια Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων, εκτός από τις παρακάτω:

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμοί πινακίου 2, 3 και 4

Γ΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμός πινακίου 1 και

Δ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αριθμοί πινακίου 5 και 6

Μετάβαση στο περιεχόμενο