ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι μπορούν να εμφανίζονται στους εφόρους που εποπτεύουν την εκλογική διαδικασία και στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης την Παρασκευή και το Σάββατο από τις 08:00 έως τις 22:00

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΦΟΡΟΥ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡ. 223      Τηλ.   2313 311223

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΦΟΡΟΥ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡ. 244       Τηλ.   2313 311244

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΡ. 141                             Τηλ.   2313 311141, 2310 545028

Για την εμφάνιση τους στον Περιφερειάρχη, μπορούν να καλούν, ανάλογα με το εκλογικό τμήμα, στα παρακάτω τηλέφωνα:                             

   1 –   150     2313 319153          

151 –   301     2313 319198         

302 –   452     2313 319167         

  453 –   603     2313 319160

604 –   755     2313 319152         

756 –   910     2313 319163         

911 – 1037     2313 319161         

1038 – 1188     2313 319154

1189 – 1340     2313 319177         

1341 – 1491     2313 319192         

1492 – 1649     2313 319156         

Αναπληρωτές Α’ Θεσσαλονίκης 2313 319166

Αναπληρωτές Β’ Θεσσαλονίκης 2313 319262

Φαξ 2313 319120 & 2313 319165

Μετάβαση στο περιεχόμενο