ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Για την αποστολή δικογράφων στο εξωτερικό:

γενικές οδηγίες για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων στο εξωτερικό

έντυπο αίτησης ευρωπαϊκού κανονισμού

έντυπο αίτησης σύμβασης Χάγης

επίσημη ιστοσελίδα για επίδοση με τον ευρωπαϊκό κανονισμό

https://e-justice.europa.eu/content_serving_documents-373-el.do

επίσημη ιστοσελίδα για επίδοση με τη σύμβαση της Χάγης

https://www.hcch.net/en/states/authorities

Μετάβαση στο περιεχόμενο