ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Για την αποστολή δικογράφων στο εξωτερικό:

γενικές οδηγίες για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων στο εξωτερικό

έντυπο αίτησης ευρωπαϊκού κανονισμού

έντυπο αίτησης σύμβασης Χάγης

επίσημη ιστοσελίδα για επίδοση με τον ευρωπαϊκό κανονισμό

https://e-justice.europa.eu/38580/EL/serving_documents_recast

επίσημη ιστοσελίδα για επίδοση με τη σύμβαση της Χάγης

https://www.hcch.net/en/states/authorities

Μετάβαση στο περιεχόμενο