ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ενημερωθείτε εδώ για την πρόσφατη νομοθεσία με την οποία ρυθμίζονται ζητήματα Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ν.4673/2020), Διόρθωσης Στοιχείων Ληξιαρχικών Πράξεων (Ν.4674/2020), Τροποποιήσεις του Νόμου Περί Οπλων (Ν.4678/2020) και Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 περί Εμπορικών Σημάτων (Ν.4679/2020).

Μετάβαση στο περιεχόμενο