Επίκαιρη Νομοθεσία

Ενημερωθείτε για την αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών (Ν.4548/2018) και τι ισχύει για την αντιποίηση ιατρικού λειτουργήματος (αρθ. 339 Ν.4512/2018)  στη νέα σελίδα που προστέθηκε στην ιστοσελίδα, με τίτλο “Επίκαιρη Νομοθεσία“, στο μενού Νομοθεσία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο