Eπίκαιροι Νόμοι

Ν.4557/2018 - Κυρώσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα

Διαβάστε το Νόμο εδώ

N.4555/2018 - Ιδιάζουσα δωσιδικία οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης

Ν.4555/2018

ΑΡΘΡΟ 127

Στο ν. 3852/2010 μετά το άρθρο 234 προστίθεται άρθρο 235 ως εξής:

«Άρθρο 235

Ιδιάζουσα δωσιδικία - Εξαίρεση από τη συνοπτική διαδικασία

1. Οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες, καθώς και οι πρόεδροι των συνδέσμων υπάγονται στην ιδιάζουσα δωσιδικία της παραγράφου 6 του άρθρου 111 και της παραγράφου 2 του άρθρου 112 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

2. Για τα πταίσματα ή πλημμελήματα των αιρετών της προηγούμενης παραγράφου, τα οποία διαπράττονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και εξαιτίας αυτών, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 409 έως 413 και 417 έως 427 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως ισχύουν κάθε φορά.».

Ν. 4571/2018 - Τροποποιήσεις Πόθεν Εσχες, Υφ' όρον Απόλυση, Κατάργηση 407 ΠΚ

Ν. 4571/2018   (ΦΕΚ Α 186/30.10.2018)

Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις.

 

Αρθρο 1

Τροποποιήσεις του άρθρου 1 του ν. 3213/2003

 

  1. Η φράση της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α 309) «Δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων τους υποβάλλουν:» αντικαθίσταται από τη φράση: «Δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και των ανήλικων τέκνων τους υποβάλλουν:».

 

Διαβάστε ολόκληρο το νόμο το νόμο εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο