ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 










































































































































































































































































































Τηλ.Εξωτ.Τηλ.Εσωτ.Αρ. Γραφ.
Διευθύνων την Εισαγγελία Πρωτοδικών2313311126127
Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης2310 520 235 – 2313311 1317131131
Εισαγγελέας Υπηρεσίας2310 520 138 – 2313311 1307130130
Εισαγγελέας Γνωμοδότησης2310 520 096 – 2313311 1297129129
Εισαγγελέας Ανηλίκωνa2313311 1527152ΙΣΟΓΕΙΟ
Βιβλιοθήκη2310 521 563 - 2313311 1197119119
Εισαγγελείς Πρωτοδικών2310 541 607 – 2313311 1207120120
Εισαγγελείς Πρωτοδικών2310 541 606 – 2313311 1217121121
Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών2310541601125Α
Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών2310 528 879 – 2313311 1227122122
Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών2310 541 604 – 2313311 1237123123
Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών2310 522 621 – 2313311 1247124124
Τμήμα Διοικητικού-Προϊστάμενος 2313311 1257125125
Τμήμα Διοικητικού-Γραμματεία2310 520 092

2310 510 675 2313311 126

2313311 128

7126

7128

126

128

Τμήμα Μηνύσεων – Προϊστάμενος 2313311 1337133133
Κατάθεση Μηνύσεων 2313311 1327132132
Γραμματείς Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης2313311 133

 2313311 134

7133

7134

133

134

Πληροφόρηση2310 545 028 – 2313311 1417141141
Αυτόφωρα - Συνοδείες2310 518 071 – 2313311 1777177130Α
Τμήμα Προσδιορισμού Τριμελούς-Προϊστάμενος 2310 520 132 – 2313311 1387138138
Πινάκια–Δικογραφίες Α’Τριμελούς2313311 1377137137
Πινάκια–Δικογραφίες Β’ & Γ΄Τριμελούς2313311 1407140140
Τμήμα Προσδιορισμού Μονομελούς – Προϊστάμενος2310 528 676 2313311 1567156156
Πινάκια–Δικογραφίες Α’Μονομελούς2313311 1547154154
Πινάκια–Δικογραφίες Β΄ Μονομελούς2313311 1757175175
Πινάκια–Δικογραφίες Γ’ Μονομελούς2313311 1577157157
Πινάκια – Δικογραφίες Δ’ Μονομελούς2313311 1537153153
Πινάκια–Δικογραφίες Ανηλίκων2313311 1537153153
 Γραμματεία Ανηλίκων 2313311 166 7166 ΙΣΟΓΕΙΟ
Ένδικα μέσα–Κλήσεις & Κλητήρια Θεσπίσματα2313311 1557155155
Τμήμα Κατηγορητηρίων Προϊστάμενος 2310 551 768

2313311 149

7149149
Σύνταξη Κατηγορητηρίων2313311 150

2313311 148

7150

7148

150

148

Γραφείο Διαχείρισης-Μισθοδοσίας2310 520132140Α
Γραφείο Επιμελητών-Επιδόσεις2310 507 381 – 2313311 3817381152
Τμήμα Βουλευμάτων – Προϊστάμενος 2310 538 222

2313311 136

7136136
Βουλεύματα 2313311 135 - 2313311 1517135

7151

135

151

Διακίνηση μηνύσεων2310 527 889

2313311 142

7142142
Τμήμα Εκτέλεσης Ποινών– Προϊστάμενος 2310 520 183 – 2313311 1457145145
Εκτέλεση Αποφάσεων Μονομελούς2313311 1467146146
Εκτέλεση ΑποφάσεωνΤριμελούς 2313311 1447144144
Πιστοποιητικά φυγόποινων2313311 1467146146
Συνοδείες–Διαγραφές2313311 1437143143
Εκτέλεση παρεπομένων ποινών, ανακλήσεις αναστολών, διορθώσεις αποφάσεωνκ.λ.π.2313311 1457145145
Τμήμα Ποινικού Μητρώου – Προϊστάμενος 2313311 1607160160
Έκδοση Πιστοποιητικών Ποινικού Μητρώου2313311 159

2313311 161

7159

7161

159

161

Δικαστική Συνδρομή -  Μηχανοργάνωση2310 510 183144Β
Γραφείο Επιμελητών2310 511 444 – 2313311 4727472144Α

Μετάβαση στο περιεχόμενο