ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

Κολυμβητικές Δεξαμενές

Κοινή Υπουργική Απόφαση 7888/2017 - ΦΕΚ 1654/Β/15-5-2017

Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών.

κατεβάστε το αρχείο από εδώ κολυμβ δεξ

 

Α.Ν. 1539/1985

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΝΟΜΟΣ

Αριθμός: 1539

Έτος: 1985

ΦΕΚ: Α 64 19850405

Τέθηκε σε ισχύ: 05.04.1985

Ημ.Υπογραφής: 03.04.1985

Τίτλος
Ενταξη επαναπατριζόμενων πολιτικών προσφύγων στους ασφαλιστικούς Οργανισμούς και άλλες διατάξεις.

κατεβάστε το αρχείο από εδώ: Α.Ν 1539

 

Αεροπορικός Κώδικας

Αρθρο: 157

Ημ/νία: 11.05.1989

Ημ/νία Ισχύος: 11.05.1989

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Τίτλος Αρθρου
Εφαρμογή διατάξεων του Ποινικού Κώδικα

Λήμματα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

κατεβάστε το αρχείο από εδώ: Αεροπορικός Κωδικας

Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - 1973

 

κατεβάστε ολόκληρο τον κώδικα από εδώ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ν. 927/1979 Περί Φυλετικών Διακρίσεων

Είδος: ΝΟΜΟΣ

Αριθμός: 927

Έτος: 1979

ΦΕΚ: Α 139 19790628

Τέθηκε σε ισχύ: 28.06.1979

Ημ.Υπογραφής: 22.06.1979

Τίτλος
Περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις

κατεβάστε ολόκληρο το νόμο από εδώ: Ν.927 ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

Ν. 998 Διασικά Αδικήματα

κατεβάστε ολόκληρο το νόμο από εδώ: Ν.998

Ν. 1337/1983

Τίτλος Αρθρου
Νέα αυθαίρετα

Λήμματα
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ,ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ,ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ,ΑΙΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 κατεβάστε ολόκληρο το νόμο από εδώ: Ν.1337

 

Ν. 1599/1986

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΝΟΜΟΣ

Αριθμός: 1599

Έτος: 1986

ΦΕΚ: Α 75 19860611

Τέθηκε σε ισχύ: 11.06.1986

Ημ.Υπογραφής: 10.06.1986

Τίτλος
Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις.


κατεβάστε ολόκληρο το νόμο από εδώ: ν.1599

Ν. 1650/1986

κατεβάστε το νόμο από εδώ: Ν.1650

Ν. 2121/1993

Είδος: ΝΟΜΟΣ

Αριθμός: 2121

Έτος: 1993

ΦΕΚ: Α 25 19930304

Τέθηκε σε ισχύ: 04.03.1993

Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ημ.Υπογραφής: 04.03.1993

Τίτλος
Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα.

Προοίμιο
Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Θέματα
Πνευματική ιδιοκτησία, Συγγενικά δικαιώματα, Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, Ποδοσφαιρικά σωματεία, Οργανισμοί πολιτιστικής πρωτεύουσας και μεγάρου μουσικής, Ασυμβίβαστα δικηγόρου

κατεβάστε το νόμο από εδώ: ν.2121


Ν. 2168/1993

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΝΟΜΟΣ

Αριθμός: 2168

Έτος: 1993

ΦΕΚ: Α 147 19930903

Τέθηκε σε ισχύ: 03.09.1993

Ημ.Υπογραφής: 03.09.1993

Τίτλος
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις.

Θέματα
Θέματα περί όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών, εκρηκτικών μηχανισμών και άλλες διατάξεις

κατεβάστε το νόμο από εδώ: ν.2168

Ν. 2472/1997

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΝΟΜΟΣ

Αριθμός: 2472

Έτος: 1997

ΦΕΚ: Α 50 19970410

Τέθηκε σε ισχύ: 10.11.1997

Ημ.Υπογραφής: 09.04.1997

Τίτλος
Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Προοίμιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Θέματα
Προστασία Δεδομένων, Απορρήτου, ιδιωτικής ζωής

κατεβάστε το νόμο από εδώ: Ν.2472

Ν. 2696 ΚΟΚ

Τίτλος Αρθρου
"Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, φαρμάκων ή τοξικών ουσιών"

Λήμματα
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ,ΟΔΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ,ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΚΟΚ) ,ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ,ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΟ ΕΠΗΡΕΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

 κατεβάστε το νόμο από εδώ: Ν.2696 ΚΟΚ
Ν. 2960 Περί Λαθρεμπορίας

Αρθρο: 155

Ημ/νία: 28.06.2007

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.2002

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ

Τίτλος Αρθρου
Έννοια λαθρεμπορίας

Λήμματα
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ,ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ, ΕΝΝΟΙΑ

 κατεβάστε το νόμο από εδώ: Ν.2960
Ν. 2971/2001

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΝΟΜΟΣ

Αριθμός: 2971

Έτος: 2001

ΦΕΚ: Α 285 20011219

Τέθηκε σε ισχύ: 19.12.2001

Ημ.Υπογραφής: 19.12.2001

Τίτλος
Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις

Προοίμιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Θέματα
ΑΙΓΙΑΛΟΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ, ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ, ΟΧΘΗ, ΝΗΣΙΔΕΣ, ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΧΩΣΕΙΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΕΠΙΤΑΓΗ

 κατεβάστε το νόμο από εδώ: ν.2971
ΥΑ 414985/1985

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμός: 414985

Έτος: 1985

ΦΕΚ: Β 757 19851216

Τέθηκε σε ισχύ: 16.12.1985

Ημ.Υπογραφής: 29.11.1985

Τίτλος
Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας.

 κατεβάστε την απόφαση από εδώ: ΥΑ 414985

Υγειονομικός Κανονισμός
Αρθρο: 19
Ημ/νία: 10.12.1938
Ημ/νία Ισχύος: 10.12.1938
Τίτλος Αρθρου
Υπόνομοι - Βόθροι - Αποχωρητήρια
Λήμματα
Υγειονομικός Κανονισμός, Υπόνομοι, Βόθροι, Αποχωρητήρια

 

κατεβάστε το αρχείο από εδώ Υγειονομικός Κανονισμός

Ν. 3996/2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΝΟΜΟΣ

Αριθμός: 3996

Έτος: 2011

ΦΕΚ: Α 170 20110805

Τέθηκε σε ισχύ: 05.08.2011

Ημ.Υπογραφής: 03.08.2011

Τίτλος
Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

κατεβάστε ολόκληρο το νόμο από εδώ: Ν.3996

Ν. 4039/2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΝΟΜΟΣ

Αριθμός: 4039

Έτος: 2012

ΦΕΚ: Α 15 20120202

Τέθηκε σε ισχύ: 02.02.2012

Ημ.Υπογραφής: 02.02.2012

Τίτλος
Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό.

κατεβάστε ολόκληρο το νόμο από εδώ: Ν.4039

Ν. 4056/2012

Ν.4056/2012

Αρθρο: 17

Ημ/νία: 12.03.2012

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Τίτλος Αρθρου
Διαχείριση ανεπιτηρήτων παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα και βοοειδή)

κατεβάστε ολόκληρο το νόμο από εδώ: Ν.4056

Ν. 4139/2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΝΟΜΟΣ

Αριθμός: 4139

Έτος: 2013

ΦΕΚ: Α 74 20130320

Τέθηκε σε ισχύ: 20.03.2013

Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ημ.Υπογραφής: 20.03.2013

Τίτλος
Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις

κατεβάστε ολόκληρο το νόμο από εδώ: ν.4139

Ν. 4177/2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΝΟΜΟΣ

Αριθμός: 4177

Έτος: 2013

ΦΕΚ: Α 173 20130808

Τέθηκε σε ισχύ: 08.08.2013

Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ημ.Υπογραφής: 06.08.2013

Τίτλος
Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

κατεβάστε ολόκληρο το νόμο από εδώ: Ν.4177

Ν. 4235/2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΝΟΜΟΣ

Αριθμός: 4235

Έτος: 2014

ΦΕΚ: Α 32 20140211

Τέθηκε σε ισχύ: 11.02.2014

Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ημ.Υπογραφής: 11.02.2014

Τίτλος
Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

κατεβάστε ολόκληρο το νόμο από εδώ: Ν.4235

Ν. 4249/2014

ΝΟΜΟΣ - 4249 - 2014

 

Αρθρο:

56

Ημ/νία:

24.03.2014

Περιγραφή όρου θησαυρού:

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΑΡΧΗΣ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ)

 

 


Τίτλος Αρθρου
Θέσπιση ποινικών κυρώσεων εις βάρος όσων συντελούν στη λειτουργία επιχειρήσεων στις οποίες επιβλήθηκε σφράγιση

 

κατεβάστε ολόκληρο το νόμο από εδώ: Ν.4249

Ν. 4251/2014
ΝΟΜΟΣ - 4251 - 2014

 

Αρθρο: 2
Ημ/νία: 01.06.2014
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ)

 

κατεβάστε ολόκληρο το νόμο από εδώ:  Ν.4251
Ν. 4264/2014

Αρθρο: 23

Ημ/νία: 15.05.2014

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ-ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΠΛΑΝΟΔΙΟΙ-ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ

Τίτλος Αρθρου
Αδεια υπαιθρίου εμπορίου

 

κατεβάστε ολόκληρο το νόμο από εδώ: ν.4264

Ν. 4337 Περί Φοροδιαφυγής

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 66 Εγκλήματα φοροδιαφυγής

 

κατεβάστε ολόκληρο το νόμο από εδώ: Ν.4337Φοροδιαφυγη ΧΡΕΗ

Ν. 4495/2017

Ν.4495/2017 (ΦΕΚ Α' 167/3-11-2017)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

κατεβάστε ολόκληρο το νόμο από εδώ: Ν.4495

Ν. 4512/2018

Ν.4512/2018

    Αρθρ.381

1. Στο Υπουργείο Οικονομικών συστήνεται νέα Υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης με τίτλο «Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος», υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό    Οικονομικών.

 

2. Ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος (άρθρο 17Α ν. 2523/1997, Α' 179), έχει την καθοδήγηση και το συντονισμό λειτουργίας της Υπηρεσίας.

 

3. Η κατά τόπο αρμοδιότητα της Υπηρεσίας εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια.

 

4. Όπου στο παρόν Κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε «Υπηρεσία», νοείται η «Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος».

 

κατεβάστε ολόκληρο το νόμο από εδώ: Ν.4512.18

Ν. 5960/1933

ΝΟΜΟΣ - 5960 - 1933

 

Αρθρο:

79

Ημ/νία:

04.07.2006

Ημ/νία Ισχύος:

01.01.1934

Περιγραφή όρου θησαυρού:

ΑΔΙΚΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ

 

κατεβάστε ολόκληρο το νόμο από εδώ: Ν.5960
ΝΔ 86/1969 Δασικός Κώδικας

Αρθρο: 256

Ημ/νία: 18.04.1969

Ημ/νία Ισχύος: 18.04.1969

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΕΣ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ-ΧΡΟΝΟΣ-ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ

Τίτλος Αρθρου
Απηγορευμένοι εις την θήραν χώροι

Λήμματα
Δασικός Κώδικας, Θήρα, Απαγόρευση θήρας, Προστασία θηραμάτων

 

κατεβάστε ολόκληρο τον κώδικα από εδώ: ΝΔ 86 ΔΑΣ ΚΩΔ

Ν. 3707/2008

ΝΟΜΟΣ 3707/2008 Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών.

ΦΕΚ 209/Α'/8.10.2008

 

κατεβάστε ολόκληρο το νόμο από εδώ: ΝΟΜΟΣ 3707

Παιδικοί Σταθμοί

Υπουργική Απόφαση Δ22/οικ.11828/293/2017 - ΦΕΚ 1157/Β/4-4-2017

Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού

 

κατεβάστε ολόκληρη την απόφαση από εδώ: Παιδικοί σταθμοί

Παιδότοποι

Κοινή Υπουργική Απόφαση 36873/2007 - ΦΕΚ 1364/Β/2-8-2007

 

κατεβάστε ολόκληρη την απόφαση από εδώ: Παιδότοποι

Μετάβαση στο περιεχόμενο