Καθορισμός λειτουργίας Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μέχρι τις 30/11/2020

Διαβάστε τις εσωτερικές εγκυκλίους υπ’αριθ. 4338/2020 και 4339/2020 με τις οποίες καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης κατά το χρονικό διάστημα που είναι σε ισχύ η ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/6-11-2020, δηλαδή από 7/11/2020 έως 30/11/2020, σύμφωνα με την απόφαση του Διευθύνοντος της, Εισαγγελέα Πρωτοδικών κ. Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο