ΚΩΔΙΚΕΣ

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Έτος: 1951
ΦΕΚ: Α 182 19500817
Τέθηκε σε ισχύ: 01.01.1951
Θέματα
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
Σχόλια
-Ο παρών κώδικας που κυρώθηκε με το Ν. 1493/1950 (ΦΕΚ Α΄ 182/17.8.1950) μεταγλωττίστηκε στη δημοτική με το ΠΔ 258/1986 (ΦΕΚ Α΄ 121/8.8.1986). -Σύμφωνα με τα άρθρα 3-5 του Ν. 2943/2001 (ΦΕΚ Α΄ 203/12.9.2001), όλα τα δραχμικά ποσά που αναφέρονται σε οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος κώδικα, μετατρέπονται σε ευρώ, κατά τα σχετικώς μνημονευόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 του ανωτέρω νόμου.

 

Κατεβάστε ολόκληρο τον κώδικα από εδώ: Κώδικας Ποιν.Δικονομίας

Ποινικός Κώδικας

Είδος: ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Έτος: 1951

Τέθηκε σε ισχύ: 01.01.1951

Τίτλος
Ποινικός Κώδικας

Σχόλια
Σύμφωνα με τα άρθρα 3 - 5 του ν. 2943 του 2001 (Α΄203/12.9.2001), όλα τα δραχμικά ποσά που αναφέρονται σε οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος κώδικα, μετατρέπονται σε ευρώ, κατά τα σχετικώς μνημονευόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 του ανωτέρω νόμου. ** Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3320/2005 (Α΄ 48/23.2.2005), ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών και ο γραμματέας του δικαστηρίου ή του δικαστικού συμβουλίου υ π ο χ ρ ε ο ύ ν τ α ι να ανακοινώνουν στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ο μεν πρώτος την ποινική δίωξη, που ασκείται με κάθε μορφή συμμετοχής κατά υπαλλήλου, λειτουργού ή οργάνου των φορέων της παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (βλ. οικεία σχόλια) για τα εγκλήματα των άρθρων 235 - 263Α, 216, 217, 218, 220, 222, 372, 375, 381, 382, 386, 386Α, 389, 390, 394 του παρόντος κώδικα, που στρέφονται κατά του Δημοσίου και των ως άνω φορέων, ο δε δεύτερος τα παραπεμπτικά ή απαλλακτικά βουλεύματα, σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, καθώς και τις εκδιδόμενες, επίσης σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας καταδικαστικές ή αθωωτικές αποφάσεις κατά των ως άνω προσώπων και για τις αξιόποινες αυτές πράξεις.

 

Κατεβάστε ολόκληρο τον κώδικα από εδώ: Ποινικός Κώδικας

Επισκόπηση των βασικών αλλαγών του γενικού μέρους του νέου ΠΚ

Διαβάστε εδώ μια μελέτη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών κ. Στέφανου Ζαρκαντζιά για τις βασικές αλλαγές του γενικού μέρους του νέου Ποινικού Κώδικα.

Ποινική Συνδιαλλαγή, ποινική διαπραγμάτευση και ποινική διαταγή στο νέο ΚΠΔ

Διαβάστε εδώ την εισήγηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών κ. Στέφανου Ζαρκαντζιά σε ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για τα άρθρα 301, 302, 303 και 409 - 416 του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Επισκόπηση των βασικών αλλαγών του γενικού μέρους του νέου ΠΚ - 2

Διαβάστε εδώ την ομιλία του Αντεισαγγελέα Εφετών κ. Στέφανου Ζαρκαντζιά στο συνέδριο της ΕΕΕ στο Πόρτο Χέλι στις 8/6/2019 σχετικά με τις βασικές αλλαγές του γενικού μέρους του νέου ΠΚ