Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4531/2018

ΦΕΚ 62/Α/5-4-2018

Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασηςπλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ,

κατεβάστε το αρχείο εδώ: Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Μετάβαση στο περιεχόμενο